Cẩu bánh xích Nissha 60 tấn

Cẩu bánh xích Nissha 60 tấn

Model: DH600 (60ton)

Năm sản xuất: 1982

Dầm nâng: 28m

Sức nâng: 60 tấn

chứng chỉ cẩu đến 2022

Điều kiện làm việc tốt

Call Now Button